Årsmöte i Kalmar 4 juni

Ni är hjärtligt välkomna den 4 Juni mellan 09.00-ca.15:00, till Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. (Vägbeskrivning kommer senare)

Ungefärligt innehåll (mer exakt kommer senare):
Vi startar upp med lite kaffe och en smörgås.
Vi kommer att erbjuda skolverket att delta, och på önskemål kommer vi också att ge tid för gruppvisa diskussioner i olika ämnesgrupper.
Fokus ligger på den nya organisationen i våra olika skolor efter GY11, samt en avstämning av de nya kurserna inom GY11. Vi delger varandra nyttiga erfarenheter.

Lunch och eftermiddagsfika serveras under dagen.

Nyhetsbrev nr1 2012

Nyhetsbrev1-2012.jpg

MNS nätverksträff i Växjö
Nätverksträffen den 9 februari innehöll intressanta programpunkter med möjligheter att få svar på frågor till Skolverkets representanter.

Läs mer i bifogad fil.

MNS i det nya gymnasiet

Vid vårens årsmöte i Malmö beslöts att Medienätverk Syd nu ska öppna upp gränserna för medlemskap både programmässigt och geografiskt. Medieämnena
och medielärarna finns nu spridda på Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Detta innebär att våra ”gamla” medlemmar finns på olika program och fler lärare får möjlighet att vara med. Det blir om möjligt ännu viktigare att kunna träffas via nätverket i framtiden eftersom vi nu inte längre har en gemensam programtillhörighet.

Medienätverket allt viktigare

Medienätverk SVERIGE

Till kontaktpersoner i Medienätverk Syd!

Vid vårens årsmöte i Malmö beslöts att Medienätverk Syd nu ska öppna upp gränserna för medlemskap både programmässigt och geografiskt. Medieämnena och medielärarna finns nu spridda på Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Även Handels- och administrationsprogrammet har lagt in mediekurserna Grafisk kommunikation och Medier, samhälle och kommunikation i programfördjupningarna.

Detta innebär att våra ”gamla” medlemmar finns på olika program och fler lärare får möjlighet att vara med. Det blir om möjligt ännu viktigare att kunna träffas via nätverket i framtiden eftersom vi nu inte längre har en gemensam programtillhörighet.

Medlemskap nu öppet för "alla"

Vid årsmötet 2011 beslutades att:
"Inträde i föreningen kan vinnas av skolledare, lärare, lärarkandidater, studie- och yrkesvägledare eller utbildare inom medierelaterade utbildningar på lägst gymnasienivå. Krav på medlemskapet är att medlemmen har en möjlighet till att föra en öppen pedagogisk dialog i ett ömsesidigt utbyte av verksamhetsutveckling.
Fråga om medlemskap handläggs av styrelsen.

Årsmötesprotokoll

Här hittar ni protokollen från våra årsmöten.

Prenumerera på innehåll